09/03/2014 – “Ιδανικός Τόπος”. Ομάδα Κodo 322 στον Ορίζοντα Γεγονότων.

Μεταφορικό Μέσο: Arthur Rimbaud
Χώρος: Αυτό στο οποίο εκτυλίσσεται η πραγματικότητα.
Χωροχρόνος: Η θεώρηση του χώρου ως μία αδιάσπαστη ενότητα με το χρόνο.
Ψευτοευκλείδειος χώρος Μινκόφσκι: Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ένας παρατηρητής το χωρόχρονο.

Τι είναι χώρος?
Και πως ο καθένας μας τον ορίζει και με ποιον τρόπο?
Αν θα έπρεπε να οριοθετηθεί ποιες θα ήταν οι ποιότητες του?
Ποιός ο τρόπος ψηλάφησης αυτών τον ορίων?
Αυτά τα όρια που καθορίζουν τον κάθε χώρο πόσο σταθερά μπορεί να είναι?
Από πόσους υποχώρους συνίσταται ο καθορισμένος χώρος, μπορεί να δώσει την θέση του ο χώρος σε ένα νέο χώρο και να μετουσιωθεί σαν υποσύνολο του νέου?
Ποιά ανάγκη κινεί το Ον στην αναζήτηση του χώρου?

Ιδανικός Τόπος: μια παράσταση για την αναζήτηση

Ερμηνεύουν:
Αθανασοπούλου Θεοδώρα έλλη
Ανδρεάδης Aνδρέας
Βλάσσης Χρήστος
Μυτιληνός Γιάννης

Σκηνοθεσία-επιμέλεια κειμένων-μουσική video editing:
Βλάσσης Χρήστος
Επιμέλεια κίνησης: Αλίκη Γεωργουλοπούλου
Ενδυματολόγος: Paola lakah
Κάμερα: Μαόφης Δημήτρης

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s